مشاوره رایگان

تلفن: 55 48 365 (392) 90 +

ایمیل: [email protected]

ارسال پیام در واتساپ

سوالات متداول

What are the advantages of being a landlord in Northern Cyprus?
  • According to the political developments, housing prices continuously show an increase on interest rates. So it is a profitable investment tool.

  • In a very nice environment, airport, unique beauty of the beaches, pine forests, ports or wherever you buy your house it will take only thirty-five minutes maximum to arrive to the destination.

  • You will be living in social media that is tolerant, helpful, understanding.

تفاوت بین انواع مختلف اسناد ملکی در قبرس چیست؟

در قبرس شمالی 3 نوع اسناد ملکی وجود دارد.

  • اسناد ترکی: اسنادی که پیش از سال 1974 به قبرسی های ترک تبار تعلق داشته است.

  • اسناد معادل: این اسناد خانه ها و املاکی بوده که پیش از سال 1974 به مردمانی با ریشه یونانی تعلق داشته، اما پس از 1974 این اسناد در ازای زمین های رها کرده قبرسی های ترک تبار که از جنوب مهاجرت کرده بودند تحویل داده شد.

  • اسناد تخصیصی: این اسناد محل اقامت / زمینی است که متعلق به افراد با ریشه یونانی قبل از 1974 بوده و پس از 1974 توسط دولت اجاره داده شده است.

ساخت و سازها چگونه کنترل می شوند؟
  • تا زمان اتمام ساخت و سازها ، مهندسان و پرسنل حرفه ای به طور منظم ساخت و سازها را از نظر نیروی کار و مواد کنترل می کنند.

  • در پایان ساخت و ساز ، تأیید نهایی از اداره برق ، شهرداری و فرمانداری منطقه مربوطه اخذ می شود.

برای انتقال اسناد چه باید کرد؟

هنگامی که خریداران و فروشندگان به تعهدات خود در قرارداد فروش عمل می کنند ، فروشنده به اداره اراضی منطقه مراجعه می کند و ملک را به خریدار منتقل می کند.

اگر خریدار ملیت خارجی داشته باشد ، مراحل انتقال اسناد به چه صورت است؟
  • اگر خریدار از تابعیت دیگری باشد ، باید از مقامات ترک قبرس (یا کابینه) اجازه خرید خانه در جمهوری ترک قبرس را بگیرد.

  • اگر صدور مجوز با تاخیر مواجه شود شرکت فروشنده می تواند با امضای قراردادی مبنی بر عدم انتقال خانه به اشخاص ثالث ، از طرف خریدار ملک را رهن دهد.